06 3 / 2014

Just chilling #shiba #shibainu

Just chilling #shiba #shibainu

06 3 / 2014

Shiba sleepover. Can you guess who’s who? #shiba #shibainu

Shiba sleepover. Can you guess who’s who? #shiba #shibainu

01 3 / 2014

Time to turn the shiba calendars to March! #shiba #shibainu

Time to turn the shiba calendars to March! #shiba #shibainu

27 2 / 2014

Spring is almost here 💐#shiba #shibainu

Spring is almost here 💐#shiba #shibainu

14 2 / 2014

Miso says Happy Valentine’s Day! #shiba #shibainu

Miso says Happy Valentine’s Day! #shiba #shibainu

14 2 / 2014

Oops I blinked! #shiba #shibainu

Oops I blinked! #shiba #shibainu

06 2 / 2014

New fox toy! 🐺 #shiba #shibainu

New fox toy! 🐺 #shiba #shibainu

04 2 / 2014

#shiba #shibainu

#shiba #shibainu

03 2 / 2014

Miso’s 2nd birthday at Go Dog! #shiba #shibainu

Miso’s 2nd birthday at Go Dog! #shiba #shibainu

01 2 / 2014

Thanks for sleeping over brother for my 2nd Birthday! #shiba #shibainu

Thanks for sleeping over brother for my 2nd Birthday! #shiba #shibainu